img_head
DAFTAR PEJABAT DAN HAKIM

Daftar Pejabat dan Hakim

Telah dibaca : 87 Kali

DAFTAR NAMA PEJABAT DAN HAKIM

MAHKAMAH SYAR’IYAH LANGSA

NO

NAMA& NIP

PANGKAT/GOL. RUANG

JABATAN

1

YEDI SUPARMAN, S.H.I., M.H.

NIP. 19760606 200502 1 001

PEMBINA (IV/a)

KETUA

2

MURSYID SYAH, S.Ag.

NIP. 19711125 199803 1 005

PEMBINA TK. I (IV/b)

WAKIL KETUA

3

ROICHAN MAHBUB, S.H.I.

NIP. 19870119 201101 1 009

PENATA (III/c)

HAKIM

4

KHALIDAH, S.Ag.

NIP. 19760915 200003  2 001

PENATA TK. I (III/d)

PANITERA

5

AZHARI, S.H.

NIP. 19780805 200604 1 003

PENATA (III/c)

SEKRETARIS

6

NURUL SYAFRINA RIDWAN, S.H.I.

NIP. 19871115 201212 2 002

PENATA MUDA TK. I (III/b)

PANITERA MUDA GUGATAN

7

Ir. ATHIATUN ZAKIAH, S.H.

NIP. 19681205 199803 2 002

PENATA TK. I (III/d)

PANITERA MUDA HUKUM

8

RASYADI, S.H.

NIP. 19680310 199203 1 006

PENATA TK. I (III/d)

PANITERA MUDA JINAYAH

9

ICHSAN, S.T.

NIP. 19820804 200912 1 001

PENATA (III/c)

KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN

10

MUHAMMADAN AKHYAR, S.H.

NIP. 19640108 199403 1 002

PENATA TK. I (III/d)

KASUBBAG KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

11

LAELY NUR HIDAYAH, S.H.I.

NIP. 19851022 200805 2 001

PENATA (III/c)

KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN